Assurance - ThoYu Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.

Service Assurance

Vår serviceforpliktelse er ikke et slagord, men en fast handling.For dette formål har vi etablert et enormt, systematisk og standardisert servicesikringssystem for å sikre rettidig og riktig håndtering av hver serviceartikkel.

min

Svar på teknisk konsultasjon

timer

Gi designløsning

/72
timer

Sender ingeniører innenlands/utland

/24
timer

Behandle klager grundig

150+ servicepersoner som venter på deg

80+ingeniører

I henhold til ThoYus forretningsdekning har vi etablert sterke ingeniørteam og delt dem inn i flere deler i henhold til virksomhetene, inkludert det mekaniske designteamet, produktutviklingsteamet, feilsøkingsteamet og ettersalgsserviceteamet.Hvert team består av unge, middelaldrende og gamle ingeniører, som fullt ut tilfredsstiller forretningskrav og oppfyller målene for talentdyrking.

50+selgere

Hos ThoYu følger vi prinsippet om å tilby hver kunde tilpasset designløsning.Ved å stole på våre salgslederes faglige kunnskap og våre tjenester gjennom hele livssyklusen til produktene, hjelper vi våre kunder å komme over vanskelighetene deres med utstyrsanskaffelse, driftskostnadsregnskap, driftsstyring og oppnåelse av ettersalgsservice, og dermed forbedre deres fortjeneste. evne og realisere bærekraftig utvikling av virksomheten.

u12464Designskjema

u12464Fortjenesteberegning

u12464Driftsledelse

u12464Tjenester

20+Ettersalgsbesøksteam

Ved å integrere FoU, produksjon, distribusjon og service, legger ThoYu stor vekt på kommunikasjon med kunder.Vi har etablert et ettersalgsbesøksteam bestående av mer enn 20 personer.På den ene siden løser de problemene som våre kunder møter i tide;på den annen side samler de inn tilbakemeldinger og forbedringsanbefalinger fra våre kunder, for å rette utviklingen og forskningen vår.

○ Starte modusen til tingenes internett (IOT) for å hjelpe kundene våre med regelmessig testing og igangkjøring og for å gi tekniske instruksjoner.
○ Tilbyr tjenester som dekker hele livssyklusen til prosjektet for å unngå å snu kundenes behov tilbake etter at prosjekter er satt i drift.

20+Online serviceteam

Uansett hvor du er, innenlands eller i utlandet, kan du kontakte oss når som helst fordi ThoYu har etablert et online konsultasjonsteam bestående av mer enn 20 personer som tilbyr 365 dager×24 timers tjenester for kunder.

u12455Heltidstjeneste 24 timer i døgnet

10+Foreleserteam

Vi tilbyr omfattende opplæring for teknikerne i hvert prosjekt.Vi kan også fortsette å gi støtte til teknikerne under sistnevnte prosjektdrift.Sporing av bruksresultater av utstyr er også opplæringsforelesernes ansvar for å sikre problemfri drift av prosjekter.Treningene inkluderer:

Systematisk trening

Drift av utstyr

Materialbehandling

Installasjonsferdigheter

Kjernekomponenter

Introduksjon av utstyr

Reservedeler

Vanskelig dom og fjerning

Drift på stedet

Vedlikehold av utstyr

Produksjonsteknikker

Fullstendig prosedyre --- fra bestilling til maskinlevering

Arbeidsdeling gjør oss mer profesjonelle

ThoYu har etablert et komplett styringssystem fra innledende konsultasjon, løsningsdesign, besøk på stedet, maskinforberedelse og forsendelse til tilbakemeldinger etter salg, for effektivt å sikre rask og rettidig overføring av informasjon slik at spesialiserte tjenester og teknisk støtte kan tilbys av de riktige personene til rett tid.

Fire trinn som sikrer sikkerhet og effektivitet ved maskinforberedelse og forsendelse

Med tanke på et gammelt kinesisk ordtak om at "Jade må kuttes og meisles for å gjøre det til en nyttig vare" (en person må være disiplinert og utdannet til å være en nyttig borger), har ThoYu alltid opprettholdt håndverkerens ånd på alle trinn, spesielt for stadier av maskinforberedelse og forsendelse.

u12569

Sjekker rekkefølge
Med salgskontrakten sjekker ordresporingsfunksjonæren modeller og mengder av maskin og reservedeler for maskinklargjøring.

u12580

Kvalitetstest før levering
Når produksjonen av utstyret er ferdig, kontrollerer kvalitetsinspektøren strengt kvaliteten på hver maskin med sjekklisten.

u12587

Sjekk varene når du pakker
Før pakking og forsendelse sjekker ordresporingsfunksjonæren de pakkede varene på nytt med pakkelisten for å unngå tap av varer.

u12594

Emballasje og transport
Profesjonell emballasje og modulær transportløsning garanterer trygg og jevn levering.

Spesialinstallasjon og igangkjøring som sikrer vellykket aksept av produksjonslinjen

Avhengig av kundenes behov, kan ThoYus installasjonsingeniører gi veiledning på stedet i konstruksjon av infrastruktur, installasjon og igangkjøring av utstyr, samt prøvedrift av hele produksjonslinjen.Hvis tekniske elementer oppfyller designkriteriene, vil kunden signere samsvarssertifikatet.

Installasjonsforberedelsesstadiet

Installasjonsforberedelsesstadiet

Sjekke innkjøpsordren;telle varene med innkjøpsordren;sjekke dimensjonene inkludert vurderinger av varene med tegningene.

Installasjonsforberedelsesstadiet

Installasjonsstadiet for utstyr

Installer hovedutstyr og tilbehør i henhold til installasjonstegningen.

Installasjonsforberedelsesstadiet

Utstyrs igangkjøringsfase

Sjekk utstyret på nytt.Før prosjektet tas i bruk, gjøres igangkjøringen for å sikre at driften oppfyller produksjonskravene.

Installasjonsforberedelsesstadiet

Prosjektakseptstadium

Gi samsvarssertifikater og testrapporter for hovedmaterialer samt utstyrsdokumenter (brukerveiledning, samsvarssertifikat osv.).

Kvalitetsgaranti

Vilkår for garanti

ThoYu gir et halvt års kvalitetsgaranti for produktene sine, unntatt sårbare deler (Kunder kan få defekte produkter reparert, erstattet og returnert gratis.) Direkte utgifter knyttet til garantien, som frakt, kostnader for reservedeler, og utgifter til innkvartering av garantiteknikere skal dekkes av Part B eller ved å trekke dem fra den kontraktspesifiserte betalingen for varer.Part A er ikke ansvarlig for ovennevnte utgifter og eventuelle indirekte tap utover kontrakten.Part A må imidlertid sende ut teknikere for instruksjoner når Part B er ansvarlig for utgifter til innkvartering av teknikere.

u12672

Ett års kvalitetsgaranti

For sine knusemaskiner, sandfremstillingsmaskiner, møller og mobile knuseanlegg gir SBM en ett års garanti som blir gyldig etter akseptinspeksjon av prosjekter.For å søke om garanti skal brukerne fremvise fakturaer og garantibilag.Utgifter til reparasjon av skader forårsaket på grunn av kvalitetsproblemer på maskinene skal dekkes av SBM.For detaljer, se SBM Installation Confirmation Voucher og SBM User Information Card.

System for klagebehandling som sikrer rask og riktig behandling av klager
For klager på produksjonslinjedrift fra kunder, forplikter vi oss til å fullføre problemidentifikasjon og løsningstilbud innen 24 timer, og løse problemet innen 3/10 dager for innenlandske/utenlandske kunder.

24 timer identifisere problem

3-10 dager løse problem

Globale servicesteder fjerner problemene dine raskt

Arbeidsdeling gjør oss mer profesjonelle
ThoYu har etablert et komplett styringssystem fra innledende konsultasjon, løsningsdesign, besøk på stedet, maskinforberedelse og forsendelse til tilbakemeldinger etter salg, for effektivt å sikre rask og rettidig overføring av informasjon slik at spesialiserte tjenester og teknisk støtte kan tilbys av de riktige personene til rett tid.

Hvorfor er vi anerkjent som STERKE?

Produksjonsstyrke
300,00 m2 produksjonsbase
2 kraftige moderniserte produksjons- og monteringsverksteder
Nesten 50 sett med innenlandsproduserende maskiner

Bearbeidingsevne
Aldringsprosess er vedtatt.Det benyttes presisjonsverktøy.
Avanserte prosesser er designet fra forskning og utvikling til kvalitetsinspeksjon.Det legges stor vekt på både standard drift og forbedring på stedet.
Standardiserte produksjonsverksteder

Løper selvstendig
produksjonsbase for plast- og trepaller\Stor produksjonsbase for industrielt utstyr
Produksjonsbase til mobilt knuseanlegg

Kvalitets inspeksjon
Nøyaktige verktøy for kvalitetskontroll
Vi er dedikert til utvikling og forskning av avanserte knusere og møller og gir kundene produkter og tjenester av høy kvalitet.

Laboratorium
For å yte bedre tjenester til kundene og for raskere å fjerne vanskelighetene som kundene møter, har ThoYu etablert et eget laboratorium, som kan tilby to typer tjenester: analyser av fysiske og kjemiske egenskaper til malm, og tester av malmbehandling.Analysetjenester inkluderer malmprøvetaking, multi-element analyse, optisk spektrum semi-kvantitativ analyse, røntgendiffraksjonsanalyse og faseanalyse.Testtjenester inkluderer knusetest, slipetest, gravitasjonsseparasjonstest, magnetisk separasjonstest, flotasjonsforbindingstest og cyanidering.

u12448